Dekarbonizácia

Vyčistenie motora od nánosov karbónu a iných nečistôt a usadenín

 

Samotný karbón je prirodzeným vedľajším produktom horenia palív na báze aromatických uhlovodíkov, tzn. benzínu a nafty. Nánosy karbónu a ostatných nečistôt postupne zanášajú sacie a výfukové potrubie, ventily a ich sedlá, trysky, spaľovaciu komoru a výfukový systém, čím vytvárajú netesnosti, stratu kompresie a neschopnosť motora vytvoriť homogénnu palivovú zmes, čím motor stráca na sile.

Typickým prejavom je nepravidelný chod motora, zhoršené štartovanie a zvýšená dymivosť motora.

Dekarbonizáciou  dosahujeme vyčistenie palivového, sacieho, výfukového systému a samotného motora a obnovujeme pôvodný výkon motora, znižujeme emisie a spotrebu motora. Pravidelnou dekarbonizáciou predlžujeme životnosť motora a znižujeme prevádzkové náklady.

Výsledky dekarbonizácie sú merateľné okamžite po servise!

 

 

Benefity pre Vás

 • Zbavenie motora nánosov nečistôt a karbónu
 • Obnovenie pôvodných vlastnosti motora (výkon, spotreba)
 • Predĺženie životnosti vstrekovačov, palivových čerpadiel, O2 – senzorov, katalyzátorov
 • Redukcia emisií a dymivosti
 • Pravidelným čistením motora zlepšujete ekonomiku chodu motora
 • Výsledky sú zrejme a merateľné okamžite po ukončení servisu

Rozdiely medzi dekarbonizáciou vznetových a zážihových motorov:

Vznetové motory:

 • palivový systém (palivové vedenie, vysokotlaké čerpadlo, vstrekovací systém/Common-rail/PD, vstrekovacie trysky)
 • sací systém ( zvody sacieho potrubia, zhášacia klapka, EGR ventil/cooler, sedlá ventilov sania)
 • výfukový systém ( sedlá výfukových ventilov, turbodúchadlo, katalyzátor, DPF, FAP, lambda sondy)

 

Zážihové motory:

 • palivový systém ( palivové vedenie, vstrekovací systém, palivová rampa, vstrekovacie trysky)
 • sací systém ( škrtiaca klapka, svody sacieho potrubia, sedlá ventilov sania)
 • výfukový systém ( sedlá výfukových ventilov, lambda sondy, katalyzátor)

 

D&D Pneu- a Autoservis – Váš profesionálny partner na všetko okolo auta!

Hore